(Lucht)foto's bewaarschool cq. kleuterschool in de Jacob Canisstraat


De Evangelisch-Lutherse kerk (hoek Prins Hendrikstraat 79 (voorheen Renbaan), Jacob Canisstraat 110-112) werd in 1898 gebouwd in neogotische stijl. Aanvankelijk was het in gebruik als bewaarschool en vergaderzaal. In 1924 werd het kerkje betrokken door de Lutherse gemeente. In 1929 kreeg de kerk een torentje. Het oudste orgel (1726) van Nijmegen is in dit kerkje (1890) ondergebracht. De neogotische kerk vormde een onderdeel van een complex bestaande uit een kerkgebouw met pastorie en enkele schoollokalen naar ontwerp van D. Semmelink. De leslokalen zijn inmiddels afgebroken. De schaal van de verschillende bouwonderdelen is opvallend klein, dit levert een fraai, compact kerkje op met veel architectonische details. De toren boven het ingangsportaal is van later datum. Deze toevoeging uit 1929 was nodig om het orgel in de kerk onder te brengen.

In 1929 kreeg de kerk een torentje, waarin plaats was voor een aantal luidklokken uit de kerk aan de Grotestraat.

Dit kerkje werd in 1898 gebouwd in neogotische stijl. Aanvankelijk was het in gebruik als school en vergaderzaal. In 1924 werd het kerkje betrokken door de Lutherse gemeente, die daarvoor de oude Lutherse kerk onderaan de Grotestraat verliet. Uit laatstgenoemde kerk, die in 1957 werd gesloopt, zijn onder andere de kansel uit 1671 en een orgel uit 1726-1758 bewaard gebleven: ze zijn te vinden in de kerk aan de Prins Hendrikstraat. In 1929 kreeg de kerk een torentje, waarin plaats was voor een aantal luidklokken uit de kerk aan de Grotestraat.1900 Kerk op de hoek Prins Hendrikstraat-Jacob Canisstraat. Links van de kerk is een deel van de bewaarschool/kleuterschool te zien.


1935 Luchtfoto van de Lutherse kerk samen met de kleuterschool.
( Bron: Gemeente Nijmegen). Jammergenoeg is de foto van matige kwaliteit. Na het inzoomen op de foto werd de kwaliteit er niet beter op.


1935 Luchtfoto van de Lutherse kerk samen met de kleuterschool.
Zelfde foto als hierboven. Ik heb geprobeerd de contour van de kleuterschool, de speelplaats en de bomen aan te geven.


1970 Kerk hoek Prins Hendrikstraat-Jacob Canisstraat.
Links en rechts van de kerk zijn delen van de kleuterschool te zien.


2004 Op de foto is het gedeelte waar de kleuterschool in zat gesloopt. De vrijgekomen ruimte, samen met het speelplein is volgebouwd met woningen. Dit is in 1986 gebeurd. (Foto Jan Botma)


2004 Voor- en zijaanzicht Lutherse kerk (Foto Jan Botma)
Opmerkingen cq. aanvullingen naar janbotma@gmail.com